24 สิงหาคม 2562 วิกฤตแล้ง!โคราชยังหนักทุ่งหนองบัวแดงแห้งขอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_472111/
สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างแม้ว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม โดยแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา อย่างเช่น ทุ่งบัวแดง บ้านดอนเปล้า หมู่ 6 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งในบึงขนาด 3,600 ไร่ มีดอกบัวแดงเกิดอยู่กว่า 1,500 ไร่ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จนทำให้มีนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกเป็ดน้ำ, นกกวัก, นกกระเต็น, นกกาบบัว และนกปากช้อน เป็นต้น อาศัยอยู่นับหมื่นตัว ทำให้บึงแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่โดดเด่นอีกแห่ง ชาวบ้านดอนเปล้า บอกว่าทุ่งบัวแดงขณะนี้ซบเซามาก ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งหนองบัวแดงเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด จนชาวบ้านไม่สามารถออกเรือพานักท่องเที่ยวข้ามไปเกาะกลางบึงได้อีก ประกอบกับภัยแล้งทำให้ดอกบัวยืนต้นตายไม่ออกดอก และพื้นที่บริเวณบึงบางจุดแห้งขอด ชาวบ้านที่เปิดร้านค้าติดกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพพายเรือพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของดอกบัว ต้องปล่อยเรือทิ้งไว้หนีเข้าไปทำงานต่างจังหวัด ได้รับผลกระทบขาดรายได้แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับในช่วงเดือนสิงหาคมในปีที่แล้ว ปริมาณน้ำจะเต็มบึง บัวออกดอกบานสะพรั่ง นักท่องเที่ยวคึกคักแต่ตรงกันข้ามกับในปีนี้ ซึ่งเป็นหน้าฝนแต่ไม่มีน้ำชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่มีรายได้เหมือนเมื่อก่อน